เคล็ดลับแต่งห้อง

เทคนิคจัดห้องนอนลูกน้อยให้เป็นระเบียบ ด้วยตู้ลิ้นชักมินิมอล

ตู้ลิ้นชัก

ตู้ลิ้นชัก ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะห้องนอนของเด็ก ๆ เพราะสามารถเก็บสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบ อย่างเช่น หนังสือ ของเล่น อุปกรณ์เครื่องเขียน หรืออุปกรณ์เสริมทักษะให้เข้าที่เข้าทาง และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการสร้างนิสัยรักความเป็นระเบียบให้กับลูกน้อยไปในตัว 

อีกทั้งการจัดห้องนอนของลูกน้อยให้เข้าที่เข้าทาง ยังเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการทำความสะอาด ช่วยลดโอกาสการสะสมฝุ่น และเชื้อโรคที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

หลักการจัดห้องนอนลูกน้อยด้วยตู้ลิ้นชัก ดีต่อพัฒนาการเด็กวัยกำลังเรียนรู้

สภาพแวดล้อมรอบตัวลูกน้อย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็กโตมามีคุณภาพ ซึ่งห้องนอนเองก็ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญ เพราะเด็ก ๆ ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องนอน ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยแรกเกิด ไม่ว่าจะหัดเดิน หัดทรงตัว หรือโตขึ้นมาอีกหน่อยก็ใช้เวลาในห้องนอน เพื่อเล่นของเล่นเสริมทักษะ หรือทำการบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ห้องนอนยังเป็นสถานที่สำหรับการนอนหลับพักผ่อนของน้อง ๆ หนู ๆ อีกด้วย ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรให้ความใส่ใจในการจัดห้องนอนของลูกหลานเป็นพิเศษ โดยยึดหลักการจัดห้องนอน ดังนี้

  • คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย

เด็กในช่วงวัยกำลังเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยมาก่อนเป็นลำดับแรก เนื่องจาก เป็นปัจจัยหลักที่ส่งต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของลูกน้อย โดยห้องนอนของเหล่าเด็ก ๆ จะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ความปลอดภัยก็มีส่วนสำคัญต่อทักษะ และประสบการณ์ชีวิตของลูกน้อยด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตไปอย่างดี พ่อแม่จึงต้องตระหนักในสวนนี้ให้มาก

  • เสริมมุมที่ดีต่อพัฒนาการลูกน้อย

เด็ก ๆ ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ เริ่มหัดเดิน หัดทรงตัว หรือกำลังหัดสื่อสาร พ่อแม่ควรจัดห้องนอนลูกให้เอื้อต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดมุมเสริมทักษะ หรือพัฒนาการไว้ให้ลูกน้อยในห้องนอน มีของเล่น หรืออุปกรณ์ ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้ลูกน้อยได้อย่างอิสระเต็มที่ รวมไปถึงพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อในการเล่นของเล่นต่าง ๆ ด้วย

  • ห้องนอนเด็กต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ช่วงวัยที่ร่างกายเจริญเติบโต แสง สี และเสียง ล้วนมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้ลูกน้อย พ่อแม่ควรจัดแต่งห้องนอนลูกให้มีแสงสว่างมากเพียงพอ รวมไปถึงการตกแต่งห้องด้วยไฟสีสันหลากหลาย เพื่อให้สมองของลูกได้เรียนรู้ความแตกต่างของสีแต่ละสี อีกทั้งในเรื่องของเสียงก็ยังส่งผลถึงการนอนของเด็ก ๆ โดยตรง ซึ่งหากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตไปตามวัยอย่างที่ควร

  • ตกแต่งห้องด้วยสีที่เสริมสร้างอารมณ์

รู้หรือไม่? ว่าสี คือ ส่วนสำคัญของพัฒนาการลูกน้อย โดยการตกแต่งห้องด้วยสีสันตามธรรมชาติ ส่งผลต่ออารมณ์ และการจดจำของเด็กโดยตรง ทั้งนี้การเลือกใช้สีทาผนังห้องควรคำนึงถึงสารส่วนประกอบในสีเป็นสำคัญ เพื่อให้ปลอดภัยต่อร่างกายของลูก โดยพ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีทาผนังห้องที่มีส่วนผสมของสารระเหย หรือสารอินทรีย์ เนื่องจาก ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทของลูก หากเกิดการสะสมในร่างกายจำนวนมาก อาจทำให้เด็ก ๆ มีอาการป่วยได้

  • พิจารณาถึงการเติบโตของเด็กในอนาคต

เพราะบ้านในสมัยนี้มีพื้นที่จำกัด ดังนั้น การตกแต่งห้องให้ลูกน้อย ก็ควรคำนึงถึงอนาคตการเติบโตของเด็ก ๆ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าด้วย ดังนั้นการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ควรให้เป็นไปตามวัย เพื่อที่เวลาจะขยับขยายก็สามารถโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่กลับต้องใส่ใจรายละเอียดให้มากเลยทีเดียว

เปิดตำราเลี้ยงลูก จัดห้องนอนก็ช่วยสร้างนิสัยเป็นระเบียบให้เด็กได้

นิสัยรักในความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยทำให้ลูกน้อยเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถจัดลำดับความคิด และความสำคัญได้อย่างดี ดังนั้น การจัดห้องนอนของเด็ก ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลูกน้อยใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

แต่ก็ไม่ลืมที่จะแบ่งพื้นที่สำหรับการปลดปล่อยจินตนาการของเด็ก ๆ ไว้ด้วย จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิดให้กับลูก อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความเป็นระเบียบตั้งแต่เด็ก ๆ อีกด้วย โดยมีข้อแนะนำในการจัดห้องนอนของเด็ก ๆ ดังนี้

  • แบ่งสัดส่วนในห้องนอนให้ชัดเจน

การแบ่งโซนห้องให้ชัดเจน จะช่วยให้ห้องนอนลูกน้อยเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยสำคัญของการพัฒนาระบบประสาท และสมอง รวมไปถึงยังช่วยสร้างนิสัยในการจัดลำดับความสำคัญ จากการแยกโซนของเล่น โซนทำการบ้าน และโซนที่นอนอย่างชัดเจน

  • เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่คุมโทนทางเดียวกัน

แม้ว่าสีสันจะมีผลต่อพัฒนาการทางสายตา และสมองของลูกน้อย แต่การตกแต่งห้องนอนเด็ก ๆ ด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในห้องให้เป็นสีโทนเดียวกัน หรือรูปทรงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยทำให้ลูกน้อยสามารถจัดระเบียบความคิดในสมองได้ง่ายขึ้น และยังส่งผลดีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

  • ตกแต่งผนังห้องด้วยสีสันตามจินตนาการ

แม้ทุกอย่างภายในห้องนอนของเด็ก ๆ จะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ก็ต้องมีพื้นที่ให้สามารถปลดปล่อยจินตนาการ ซึ่งกำแพง หรือผนังถือเป็นกระดานความคิดของลูกน้อยที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น สิ่งที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ คือ การตกแต่งผนังห้องนอน เพื่อเติมเต็มจินตนาการอันไม่สิ้นสุดของลูก ๆ

  • เลือกใช้ตู้ลิ้นชักในการจัดระเบียบห้อง

การเลือกใช้ตู้ลิ้นชักในการจัดเก็บข้าวของภายในห้องนอนของเด็ก ๆ จะช่วยทำห้องมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ของเล่น หนังสือ หรืออุปกรณ์เสริมทักษะ ก็สามารถนำมาเก็บไว้ภายในตู้ลิ้นชักได้ ทั้งนี้ตู้ลิ้นชักที่เลือกใช้ควรผลิตมาจากพลาสติกเกรดพรีเมียม พร้อมกับมีขอบผลิตภัณฑ์ให้มีความโค้งมน เพื่อช่วยลดโอกาสเกิดอันตรายแก่ลูกน้อย

เนื่องจาก ถูกขอบพลาสติกของตู้ลิ้นชักทิ่ม หรือบาดมือ อีกทั้งยังสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เพราะมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการขยับขยายเพิ่มพื้นที่ห้องนอนของลูกในอนาคต

จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณห้องนอนของเด็ก ๆ ในบ้านนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิต เพราะเป็นสถานที่ที่ลูกน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการนอนหลับพักผ่อน ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย 

ซึ่งจะช่วยให้ลูกโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงมีพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสมตามวัย สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็อย่าลืมใส่ใจในส่วนนี้ให้มากเพื่ออนาคตที่ดีของลูก ๆ ด้วย

#DKWRE. รักษ์โลกช้อป DKW 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒆 เม็ดพลาสติกใหม่ 𝑹𝒆𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 พลาสติกเก่า 𝑹𝒆𝒖𝒔𝒆 สินค้ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ

“The synergy of function and design” – DKW

DKW แบรนด์สินค้าส่งออกทั่วโลก ดีไซน์เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดีเกินราคา มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, บุญถาวร, The Mall ทั่วประเทศ

Line Official: @dkwofficial

Website: dkwthailand.com

Facebook: DKW Lifestyle For Home

Instagram: DKW_Lifestyle

TikTok: @dkw.official

เรื่องที่เกี่ยวข้อง