HoReCa

HoReCa เป็นคำที่ย่อมาจาก

Ho

ธุรกิจโรงแรม (Hotel)

Re

ร้านอาหาร (Restaurant)

Ca

ธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)

ในหลายๆประเทศก็เรียกอุตสาหกรรมนี้ว่า Hospitality Industry
(ซึ่งคำนี้จะรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับทางด้านอาหารด้วย) โดย Hospitality
ก็แปลเป็นไทยได้ว่า ‘ธุรกิจต้อนรับ’ หรืออุตสาหกรรมด้านการให้บริการ

DKW มีสินค้าหลากหลายรองรับอุตสาหกรรมกลุ่ม HoReCa ทั้งยังรองรับการสั่งผลิตเป็นจำนวนมาก สามารถสกรีนสินค้าได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการสูงสุด ของลูกค้าอุตสาหกรรมบริการทุกกลุ่ม

หมวดหมู่สินค้า