วิธีการชำระเงิน

1. ชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน
(CREDIT CARD FULL PAYMENT)

ท่านสามารถใช้ได้ทั้ง VISA, Master Card, และ JCB ในการสั่งซื้อสินค้ากับ dkwthailand.com โดยบัตรของท่านต้องรองรับการซื้อสินค้าออนไลน์ หากบัตรของท่านรองรับการซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่สามารถใช้ชำระเงินได้ โปรดติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการเปิดใช้งานระบบการซื้อสินค้าออนไลน์ หากบัตรถูกเปิดการใช้งานระบบแล้วจะสามารถใช้ชำระสินค้าออนไลน์ได้เลยทันที

2. ชำระโดยช่องทาง
INTERNET BANKING

โดยระบบการโอนเงิน/ชำระบิล มีขั้นตอนดังนี้
- ล็อคอินเข้าระบบ iBanking
- เลือกเมนู “ชำระเงิน”
- ถ้าเคยเพิ่มผู้รับชำระแล้วให้ไปที่ข้อ 6 ถ้ายังไม่มีผู้รับชำระให้เลือก
“เพิ่มผู้รับชำระ”
- ใส่ “PAYSERVI” ในช่อง “ค้นหาจากรหัสบริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชำระ”
แล้ว คลิก “ค้นหา”
- เลือก “บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด”
- ใส่ Ref.1 ระบบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1 จำนวน 10หลัก)
- ใส่ Ref.2 ระบบุใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2 หมายเลขที่ท่านละทะเบียน) และกดปุ่ม “ต่อไป”
- เลือก “ชำระเงินให้ผู้รับชำระรายนี้ทันที”
- ใส่ “จำนวนเงิน” และเลือก “ขั้นตอนต่อไป”
- ตรวจสอบความถูกต้องและ กด “ยืนยัน”
สามารถพิมพ์ใบชำระเงินนี้และนำไปชำระเงินได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

*ทางผู้รับชำระเงินอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากราคาดังกล่าว

3. ชำระโดยการโอนเงิน

ท่านสามารถโอนเงินมายัง บริษัท ดีเคดับบลิวจำกัด
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 035-2-16861-2

กรุณาโอนเงินภายใน 24 ชม.หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้า
(ไม่รวมการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์)
หลังจากโอนเงิน กรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน สามารถแจ้งได้ 2 ทางโดย;-
(1) หน้ายืนยันการโอนเงินของเว็บไซต์ https://dkwthailand.com/confirm-payment/ หรือ
(2) ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อผ่าน Line Official ID: @dkwofficial เพื่อยืนยันการชำระเงิน
ทั้งนี้ DKW ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า ต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่าสินค้าแล้วเท่านั้น