เคล็ดลับแต่งห้อง

ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ ด้วย ถังขยะแยกประเภท

ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ ด้วย ถังขยะแยกประเภท

ถังขยะ คือ ภาชนะชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลของเสีย หรือสิ่งของที่ผู้คนไม่ต้องการแล้ว ซึ่งสามารถนำมาจัดวางได้ทุกที่ตามต้องการทั้ง ภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน ห้องน้ำ ริมถนน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย โดยปัญหาที่พบเจอในปัจจุบัน คือ คนส่วนใหญ่มักจะทิ้งขยะไม่ถูกประเภท และไม่มีการแยกขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย อย่างถูกวิธี 

ซึ่งคุณรู้หรือไม่ หากเราช่วยกันเลือกทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภท จะสามารถช่วยโลกได้มากกว่าที่คุณคิด เพราะนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนในการคัดแยกขยะของเหล่าพนักงานแล้ว ยังสามารถทำให้ขยะแต่ละประเภทถูกจัดการได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การช่วยแก้ปัญหา “ขยะล้นโลก” วันนี้ DKW จะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก ถังขยะแยกประเภท รวมถึงแชร์วิธีการแยกขยะง่าย ๆ ให้คุณปลอดภัย และห่างไกลโรค จะเป็นอย่างไรไปดูกัน

ถังขยะแยกประเภท 4 สี ช่วยโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้ที่ประเทศไทยได้มีการจำแนกประเภทของ ถังขยะ ออกเป็น 4 ประเภทตามลักษณะของขยะ และเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ จึงแบ่งแต่ละประเภทออกเป็นสีต่าง ๆ ดังนี้

 • ถังขยะสีเขียว

ถังขยะสีเขียว ใช้สำหรับทิ้งขยะอินทรีย์ ขยะเปียกที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง เป็นต้น ซึ่งขยะประเภทนี้สามารถนำไปหมักปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใส่ต้นไม้ หรือแปลงผักส่วนครัวได้

 • ถังขยะสีเหลือง

ถังขยะสีเหลือง ใช้สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ กระดาษ เป็นต้น

 • ถังขยะสีน้ำเงิน

ถังขยะสีน้ำเงิน ใช้สำหรับทิ้งขยะทั่วไปที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จึงจำเป็นต้องกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะปนเปื้อน อาหาร กระดาษชานอ้อย เป็นต้น

 • ถังขยะสีแดง

ถังขยะสีแดง ใช้สำหรับทิ้งขยะอันตรายที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยาหมดอายุ วัตถุไวไฟ ชุดตรวจโควิด-19 เป็นต้น

วิธีแยกขยะให้ห่างไกลโรค และอันตราย

ขยะที่มีอยู่หลากหลายลักษณะ หรือหลายประเภท แต่มีขยะประเภทหนึ่งที่เราต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นั่นคือ ขยะอันตราย โดยไม่ว่าจะเป็นขยะที่มีการติดเชื้อ ขยะมีคม ขยะมีพิษ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีความรู้ในการจัดการกับขยะเหล่านี้ เพื่อให้บ้านของคุณห่างไกลโรค และแหล่งพาหะของโรคต่าง ๆ โดยวิธีการในการแยกขยะก็แสนง่าย โดยจะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ขยะติดเชื้อ

เป็นที่แน่นอนว่าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แหล่งเชื้อโรคที่สำคัญมาจาก หน้ากากอนามัย หรือชุดตรวจโควิด-19 ที่ใช้แล้ว จึงจำเป็นต้องทำการแยกขยะเหล่านี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ปลอดภัยจากคนในบ้านของคุณ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการเก็บขยะด้วย โดยมีวิธีการทิ้ง คือ

 • ใส่ถุงแดงสำหรับขยะติดเชื้อ 2 ชั้น หรือถุงทั่วไป 2 ชั้น และระบุที่ถุงว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ”
 • ฉีดแอลกอฮอล์ 70% ที่ปากถุงขยะ เพื่อฆ่าเชื้อ
 • มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง
 • ล้างมือให้สะอาด

2. ขยะมีคม

ขยะมีคม เป็นขยะจำพวกมีด กรรไกร หรือมีดโกนหนวด ซึ่งจะต้องทำการห่อ หรือทิ้งลงภาชนะให้แยกออกมาให้ปลอดภัยที่สุด เช่น ทิ้งใบมีดลงในขวด แล้วทำการปิดฝาให้สนิท หรือไม่ก็ห่อด้วยกระดาษทบหลาย ๆ ชั้น จากนั้นใส่ถุงแยกต่างหากพร้อมเขียนหน้าถุงว่า “ของมีคม” หรือ “ขยะมีคม” เพื่อไม่ให้สมาชิกในบ้านที่นำขยะไปทิ้งได้รับอันตราย เมื่อถุงขยะเกิดการหลุดรั่ว รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บขยะได้รับอันตรายด้วยเช่นกัน

3. ขยะมีพิษ

ขยะมีพิษ ที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในครัวเรือน ได้แก่ น้ำยาขัดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ น้ำยาขัดกระจก ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดเครื่องเงิน หรือเครื่องทองแดง แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น โดยวิธีการทิ้งขยะมีพิษ มีดังนี้

 • แยกขยะมีพิษออกจากขยะทั่วไป หากเป็นของเหลวไม่ควรทิ้ง หรือเทรวมกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันเองได้
 • เก็บรวบรวมไว้ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังเฉพาะสำหรับขยะมีพิษ (ถังขยะสีแดง) หากไม่มีขยะสีแดง ให้ทิ้งในขยะที่เราติดป้ายกำกับว่า “ขยะมีพิษ” หรือ “ขยะอันตราย” 
 • กรณีที่เป็นถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่มือถือ หรือกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ ให้ทิ้งโดยแยกคนละถุง พร้อมติดป้ายหน้าถุง เช่น “ขยะมีพิษ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว”

การแยกลักษณะขยะก่อนทิ้งลง ถังขยะแยกประเภท อาจจะทำให้เราต้องทำอะไรมากขึ้น แทนที่จะหยิบไปทิ้งที่ถังขยะเลย แต่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยโลกของเราโดยที่ไม่ได้ออกแรงมากมาย เพียงแต่ใส่ใจมากขึ้น และสามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ที่บ้านคุณเอง ซึ่งถังขยะที่ไว้ใช้แยกประเภทก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจ

โดยต้องเป็นถังขยะที่ได้คุณภาพ มั่นใจ อย่าง ถังขยะ DKW ที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี เนื้อพลาสติกหนา แข็งแรง ทนรอยขีดข่วนได้ดี ให้คุณเลือกได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ถังขยะขาเหยียบ ถังขยะฝาครอบ ถังขยะฝาสวิง ถังขยะไม่มีฝา เป็นต้น พร้อมให้ได้เลือกใช้ตามสไตล์ที่เป็นคุณ หากสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ DKW 


#DKWRE. รักษ์โลกช้อป DKW 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒆 เม็ดพลาสติกใหม่ 𝑹𝒆𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 พลาสติกเก่า 𝑹𝒆𝒖𝒔𝒆 สินค้ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ

“The synergy of function and design” – DKW

DKW แบรนด์สินค้าส่งออกทั่วโลก ดีไซน์เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดีเกินราคา มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, บุญถาวร, The Mall ทั่วประเทศ

Line Official ID: @dkwofficial 

Website: https://www.dkwthailand.com/   

Facebook: https://www.facebook.com/DKWLifestyleForHome 

Instagram: https://www.instagram.com/dkw_lifestyle/

TikTok: https://www.tiktok.com/@dkw.official

เรื่องที่เกี่ยวข้อง