เคล็ดลับแต่งห้อง

เคล็ดลับแยกขยะในบ้านด้วยถังขยะหลากสี ดีต่อใจดีต่อโลก

ถังขยะ

ถังขยะ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย นอกจากจะช่วยรองรับของเสียภายในบ้านแล้ว ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลสะสม ทั้งยังจำกัดขยะให้ง่ายมากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างนิสัยรักความสะอาดให้กับสมาชิกครัวเรือน ด้วยการทิ้งขยะลงถังเป็นประจำ

แต่การทิ้งขยะโดยที่ไม่แยกประเภทขยะให้เรียบร้อย ทำให้พนักงานต้องมานั่งคัดแยกขยะ และอาจทำให้ขยะแต่ละประเภทถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาขยะล้นโลก และปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ยากเกินกว่าจะแก้ไข วันนี้ DKW จะมาบอกเทคนิคในการแยกขยะง่าย ๆ ที่บ้านด้วยถังขยะหลากสี ลงมือทำได้เลยทันทีเพื่อช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น   

ถังขยะ แยกประเภท มีกี่สี แยกให้ถูกก่อนทิ้งขยะ

การแยกขยะที่ดีต้องแยกให้ถูกประเภท เพื่อเสริมสร้างอนามัยที่ดีให้แก่ครัวเรือน แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือแยกขยะ DKW ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกันก่อนว่าถังขยะมีทั้งหมดกี่สี เพื่อการแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งถังขยะแต่ละประเภทรองรับขยะได้แตกต่างกัน ดังนี้

 • ถังขยะสีเขียว

ถังขยะสีเขียว เป็นถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ และขยะเปียกที่เน่าเสีย หรือย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปแปลงสภาพให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใส่ต้นไม้ เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร  เศษใบแม้แห้ง และเนื้อสัตว์

 • ถังขยะสีน้ำเงิน

ถังขยะสีน้ำเงิน ใช้สำหรับแยกขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยาก แต่ไม่เป็นพิษ และไม่สามารถรีไซเคิลได้  จึงจำเป็นต้องหาวิธีจัดการกับขยะอย่างถูกวิธี เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม โฟม ซองอาหาร กล่องซีดี และภาชนะปนเปื้อนอาหาร เป็นต้น

 • ถังขยะสีเหลือง

ถังขยะสีเหลือง ใช้สำหรับแยกขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นขยะที่มีประโยชน์ และนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้  เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ ยางรถยนต์ เป็นต้น เมื่อคัดแยกขยะเสร็จเรียบร้อยให้นำไปขายต่อกับร้านรับซื้อของเก่า หรือจุดรับขยะรีไซเคิลพลาสติก เพื่อนำขยะไปรีไซเคิลใหม่อีกครั้ง และยังช่วยโลกวิกฤติขยะล้นเมือง

 • ถังขยะสีแดง

ถังขยะสีแดง เป็นขยะที่ต้องระมัดระวังในการคัดแยกเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน หรือวัตถุอันตรายประกอบอยู่ เช่น ถ่านไฟฉาย ยาหมดอายุ กระป๋องสเปรย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำคัญก่อนแยกขยะอย่าลืมเช็กเครื่องหมายวัตถุอันตรายบนฉากให้ดี และปิดปากถุงขยะให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ทำอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

นอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขยะที่เกิดจากกระบวนการทางแพทย์ และการทดลองต่าง ๆ อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค ควรนำมาทิ้งลงถังขยะสีแดงให้เรียบร้อย หากสัมผัสโดยตรงอาจทำให้เกิดโรคได้ เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข็มฉีดยา ผ้าทำแผล ชุดตรวจ ATK เป็นต้น

เทคนิคแยกขยะในบ้านด้วย ถังขยะ หลากสี ให้ถูกก่อนทิ้ง

เมื่อรู้ประเภทของถังขยะแต่ละสีแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการแยกขยะภายในบ้านให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งลงถัง นอกจากจะแยกขยะได้ถูกต้องแล้ว ยังสามารถนำขยะที่ย่อยสลายได้ไปรีไซเคิลต่อ เพื่อลดปริมาณขยะล้นโลกได้เป็นอย่างดี

 • ขยะประเภทเศษอาหาร

ขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารเหลือทิ้ง ควรแยกอาหารที่มีความชื้นสูงออกไปก่อน เช่น น้ำซุป น้ำแกง และน้ำจากผักผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก จากนั้นให้แยกเศษอาหาร เปลือก และเมล็ดผลไม้ ออกจากกันให้เรียบร้อย แล้วนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือทิ้งลงถังขยะได้ตามความต้องการ 

 • ขยะทั่วไป

หลักการแยกขยะทั่วไปง่าย ๆ คือ การแยกขวดพลาสติก ขวดน้ำอัดลม กล่องนม โฟม ซองอาหาร และถุงกระดาษ เพื่อเช็กให้ละเอียดว่ามีขยะชิ้นไหนที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ จากนั้นให้แพ็กขยะแต่ละประเภทใส่ถุงเพื่อนำไปรีไซเคิล 

 • ขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง อะลูมิเนียม พลาสติก เป็นต้น ซึ่งขยะที่ถูกนำไปรีไซเคิลจะเกิดการหมุนเวียนทรัพยากร ทั้งยังสร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคมด้วยการสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ จากขยะรีไซเคิล เช่น กระเป๋าถัก กระถางต้นไม้ แผ่นไม้พลาสติก เก้าอี้รีไซเคิล และขาเทียม

 • ขยะอันตราย

ขยะอันตราย แม้ชื่อจะดูน่ากลัว เนื่องจากขยะประเภทนี้มักเป็นซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว นับว่าเป็นขยะประเภทหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก และยังเป็นอันตรายหากทิ้งไม่ถูกที่ หรือกำจัดไม่ถูกต้อง 

ซึ่งในปัจจุบันมีสถานที่รับขยะอันตรายหลายที่ เพียงแค่นำขยะใส่ถุงให้เรียบร้อย แล้วนำไปทิ้งได้ตามห้างสรรพสินค้าที่รับกำจัดขยะ หรือแยกใส่ถุงแล้วเขียนให้เรียบร้อยว่าขยะอันตราย

ประโยชน์ของการแยกขยะมีมากกว่าที่คิด

การแยกขยะในบ้าน นอกจากจะช่วยรีไซเคิลขยะที่สามารถย่อยสลายได้แล้ว ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพียงแค่เริ่มลงมือด้วยตัวเอง ก็จะได้รับประโยชน์จากการแยกขยะมากมาย ดังนี้

 • ช่วยลดปริมาณขยะ

การแยกขยะที่เป็นประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก กล่องกระดาษ เป็นต้น จะเป็นการเพิ่มจำนวนขยะที่ถูกรีไซเคิล ทำให้ขยะที่ต้องกำจัดเหลือน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงไปด้วย นอกจากนี้ยังเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องผลิตเพิ่ม 

 • ประหยัดงบในการจำกัดขยะ

เมื่อปริมาณขยะที่ต้องกำจัด หรือถูกทำลายเหลือน้อยลง งบประมาณที่ใช้ในการขนขยะ และทำลายขยะจะลดลงตามไปด้วย หากปริมาณขยะลดลงแล้วก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้กับสิ่งจำเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารในแต่ละเดือน และค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเป็นประจำ เป็นต้น

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนการทำลายขยะ จะมีการใช้ก๊าซเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะเรือนกระจก ดังนั้นการแยกขยะภายในบ้านจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี หากทำเป็นนิสัยแล้วโลกจะปลอดภัยจากภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น

 • รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษในโลก

เมื่อปริมาณขยะลดน้อยลง สิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น มลพิษในโลกจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังช่วยให้โลกปลอดภัยจากภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นวิกฤตร้ายแรงที่ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ได้มากที่สุด

 • ช่วยให้บ้านเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

การแยกขยะจนเป็นนิสัย ถือเป็นการฝึกวินัยให้ตัวเองไปในตัว เมื่อทำจนชินแล้วสิ่งที่เห็นผลได้ชัด คือ ขยะภายในบ้านจะลดลงอย่างชัดเจน ทำให้บ้านมีความสะอาด และเรียบร้อยมากขึ้น ทั้งยังปลอดภัยจากสัตว์อันตรายที่มาจากขยะไม่พึงประสงค์

การแยกขยะก่อนทิ้งลงถังด้วยถังขยะหลากสี แม้จะเพิ่มขั้นตอนมากมายจนน่าปวดหัว แต่หากแยกขยะเป็นประจำ จะช่วยโลกของเราน่าอยู่มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องออกแรงมากมาย โดยสามารถเริ่มต้นได้ด้วยมือตัวเอง เพียงแค่ลงมือแยกขยะ และนำขยะไปทิ้งตามถังขยะแยกประเภทให้ถูกต้อง

หากตัดสินใจลงมือแยกขยะตั้งแต่วันนี้ และกำลังมองหาถังขยะแยกประเภทที่ได้คุณภาพ และมีขนาดที่พอดีสำหรับการใช้งานที่บ้าน ก็อย่าลืมเลือกใช้ถังขยะจากแบรนด์ DKW เพราะเราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าในครัวเรือนที่ผลิตมาจากพลาสติก คุณภาพดี เกรดพรีเมียม ที่มีความหนาเป็นพิเศษ และการออกแบบที่สวยงาม เข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์การตกแต่ง

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าของเรา สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ DKW และที่ Shopee, Lazada หรือเลือกซื้อด้วยตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ


“The synergy of function and design” – DKW

DKW แบรนด์สินค้าส่งออกทั่วโลก ดีไซน์เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดีเกินราคา 

มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, บุญถาวร, The Mall ทั่วประเทศ

Line Official: @dkwofficial (ใส่@ด้านหน้า)

Website: https://www.dkwthailand.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DKWLifestyleForHome

Instagram: https://www.instagram.com/dkw_lifestyle/

TikTok: https://www.tiktok.com/@dkw.official

เรื่องที่เกี่ยวข้อง