เคล็ดลับแต่งห้อง

ถังขยะฝาสวิง แต่ละสีต่างกันยังไง รู้ไว้ ดีต่อโลก

ถังขยะฝาสวิง

ทุกคนเคยเห็น ถังขยะ ฝาสวิง สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรือที่เรียกว่าถังขยะแยกประเภทกันไหม? รู้หรือไม่ว่าสีที่อยู่บนถังขยะนั้นหมายถึงอะไร เราเชื่อว่าคงมีบางส่วนที่รู้และบางส่วนที่ไม่รู้ และทิ้งขยะลงไปโดยไม่ได้สังเกตป้ายที่ติดอยู่หน้าถังขยะเลยแม้แต่น้อย ซึ่งการทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภท

นอกจากจะทำให้พนักงานคัดแยกขยะทำงานลำบากแล้วยังสร้างมลพิษให้กับโลกอีกด้วย ดังนั้นการรู้จักความหมายของถังขยะแต่ละสี จะช่วยให้คุณสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้พนักงานคัดแยกขยะ คัดแยกไปเผาทำลายได้อย่างเหมาะสม 

ทำความรู้จักประเภทของ ถังขยะฝาสวิง แต่ละสี

 1. ถังขยะสีเขียว

  ถังที่เอาไว้ทิ้งขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง เป็นต้น โดยหากแยกขยะประเภทนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้หรือแปลงสวนได้

 2. ถังขยะสีน้ำเงิน

  ถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้งขยะทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล รวมถึงจำเป็นจะต้องกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ภาชนะที่ปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันก็ได้มีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถนำกลับมาเป็นวัสดุใหม่ได้

 3.  ถังขยะสีเหลือง

  ถังขยะรีไซเคิลซึ่งขยะที่นำมาทิ้ง จะต้องเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ กระดาษ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีทั้งถังขยะสีเหลืองที่ทิ้งได้ทุกอย่าง และที่แยกตามขยะแต่ละประเภท เช่น ถังที่ให้ทิ้งเฉพาะขวดน้ำ ทำให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลมากขึ้น

 4. ถังขยะสีแดง

  เป็นถังขยะที่ทิ้งเฉพาะขยะอันตราย หรือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุไวไฟ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

  ซึ่งหากมีการคัดแยกอย่างถูกต้องจะทำให้สามารถนำไปกำจัดได้ถูกวิธี และลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดินได้

ข้อดีของการแยกขยะอย่างถูกต้อง

เมื่อได้ทำความรู้จักกับถังขยะแต่ละสีกันไปแล้ว อันดับต่อไปก็ต้องไปดูประโยชน์และข้อดีของการแยกขยะอย่างถูกต้อง เชื่อว่าหากได้ทราบแล้วหลายคนจะต้องอยากทำตามกันอย่างแน่นอน ไปดูกันเลย

 • ช่วยลดปริมาณขยะ เพราะสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลง
 • ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ ทำให้สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น
 • ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร การกำจัดขยะแต่ละครั้ง ต้องใช้ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรในการเผาทำลายมากสมควร 
 • ลดมลพิษในอากาศให้น้อยลง การคัดแยกขยะ จะทำให้สามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี และช่วยลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้
 • ลดพื้นที่การฝังกลบขยะ เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียง 70-80% ของขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัด ส่วนขยะที่เหลือจำเป็นต้องหาพื้นที่ในการฝังกลบ ซึ่งมีความจำเป็นมากขึ้นทุกปี และต้องเป็นพื้นที่ๆเหมาะสมเท่านั้น

ได้ทำความรู้จักประเภทของ ถังขยะฝาสวิง แต่ละสีกันไปแล้ว ก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อลดมลภาวะให้โลกของเรา รวมถึงลดภาระในการทำงานให้กับพนักงานเก็บและคัดแยกขยะ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มทำได้ง่าย ๆ ที่บ้านคุณ เพียงแค่มีถังขยะแยกประเภทจาก DKW 

ถังขยะฝาสวิงแยกประเภทขนาด 40 ลิตร ที่ดีไซน์ออกมาอย่างสวยงาม ดูมินิมอล ที่สำคัญคือสามารถเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี พร้อมวัสดุที่แข็งแรงทนทาน จะตั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ โดยสามารถใช้ได้กับถุงขยะขนาด 26*34 นิ้วขึ้นไป หรือหากสนใจถังขยะประเภทอื่น ๆ ก็สามารถเข้าไปดูด้วยตัวเองได้เลย ตามช่องทางด้านล่าง

#DKWRE. รักษ์โลกช้อป DKW 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒆 เม็ดพลาสติกใหม่ 𝑹𝒆𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 พลาสติกเก่า 𝑹𝒆𝒖𝒔𝒆 สินค้ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ

“The synergy of function and design” – DKW

DKW แบรนด์สินค้าส่งออกทั่วโลก ดีไซน์เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดีเกินราคา มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, บุญถาวร, The Mall ทั่วประเทศ

Line Official ID: @dkwofficial 

Website: https://www.dkwthailand.com/   

Facebook: https://www.facebook.com/DKWLifestyleForHome 

Instagram: https://www.instagram.com/dkw_lifestyle/

TikTok: https://www.tiktok.com/@dkw.official

เรื่องที่เกี่ยวข้อง